Badania szlaków kulturowych - Szlak Zabytków Techniki w ogólnopolskiej publikacji

23 / 03 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolską publikacją badawczą pn. „Szlaki kulturowe jako medium znak w kulturze” – przedmiotem badań dwuletniego badania był m.in. Szlak Zabytków Techniki znajdujący się w Województwie Śląskim. Projekt badawczy finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Badanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Obszary identyfikowane jako istotne w kontekście wpływu istnienia szlaków kulturowych to:

  • przestrzeń kulturowa (m.in. uczestnictwo w kulturze, aktywizacja środowisk twórczych, budowanie tożsamości kulturowej środowisk lokalnych);
  • przestrzeń społeczna (m.in. w zapobieganie wykluczeniu społecznemu i budowanie społecznej spójności);
  • społeczeństwo obywatelskie (w kształtowaniu postaw obywatelskich).

Publikacja składa się z 12 ciekawych opracowań tematycznych dotyczących szlaków kulturowych, zgrupowanych w trzy bloki tematyczne:

  1. Szlaki kulturowe w Polsce
  2. Zarządzanie szlakami kulturowymi
  3. Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

 

Całość zwieńczona jest podsumowaniem wraz z rekomendacjami.

 

Redakcja naukowa publikacji:

Ewa Bogocz-Wojtkowska

Łukasz Gaweł

Anna Góral

Adres do strony z projektem: http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/

Odnośnik do raportu: http://www.sgpm.krakow.pl/publikacje/pdf/2017-01-30-szlaki-kulturowe-2.pdf

Wróć

0
Facebook