„Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”. Projekt naukowo-badawczy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

29 / 04 / 2015

Zadaniem projektu jest zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do sytuacji bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty twórcze nawiązujące do wybranych  prac artystów wizualnych). Sprawdzone zostaną również kompetencje edukatorów prowadzących działania twórcze (w ramach systemu szkoleń oraz autorskich działań edukacyjno-animacyjnych, które włączone zostaną do założeń metodologicznych badań). W ramach projektu odbywać się będą cykliczne wystawy sztuki najnowszej przygotowane we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, warsztaty twórcze oraz szkolenia dla animatorów. Celem projektu jest wypracowanie nowych metod działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz budowanie sieci współpracy regionalnych instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu poprzez upowszechnienie wyników badań.

Partnerem merytorycznym projektu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Zapraszamy na witrynę internetową projektu: http://domoswiatowybs.tumblr.com

Wróć

0
Facebook