„Autorskie programy edukacji kulturowej” w wychowaniu pozaszkolnym

15 / 11 / 2016

21.11.2016 Dabrowa Górnicza

Henryk Mercik Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Adam Pastuch p.o. Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach 
Iwona Wilk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

mają zaszczyt zaprosić na seminarium:

„Autorskie programy edukacji kulturowej”
w wychowaniu pozaszkolnym”

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych 
oraz wszystkich zainteresowanych z regionu. Seminarium to kontynuacja rozmowy o edukacji kulturowej, uwzględniająca głos oraz dorobek praktyków i organizacji, które wyznaczają standardy pracy z dziećmi i młodzieżą.

21 XI 2016, godzina 12.00 
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, 
ul. 3 Maja 30, Dąbrowa Górnicza

Obowiązuje rejestracja: https://goo.gl/forms/wptuLsJGdlxgiB8s2
Decyduje kolejność zgłoszeń, o uczestnictwie poinformujemy mailowo.

p r o g r a m :

12.00 Otwarcie seminarium, „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim
Maciej Zygmunt, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
12.15 Autorskie programy w wychowaniu pozaszkolnym – praktyki
Iwona Wilk, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej
12.45 Przerwa kawowa
13.00 Panel dyskusyjny „O metodach pracy, sposobach współpracy i standardach edukacyjnych” Lucyna Frąckiewicz–Godyń, Iwona Wilk, Anita Geratowska 
14.30 Lunch

Organizator wystawia Certyfikat.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”

Wróć

0
Facebook