Akademia Menedżerów Kultury – cykl szkoleń dla menedżerów kultury

17 / 03 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa w szkoleniach w programie „Akademia Menedżerów Kultury” organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa od kwietnia do czerwca 2016 roku.

O projekcie (za stroną internetową):

Projekt „AKADEMIA MENEDŻERÓW KULTURY” adresowany jest do wszystkich osób działających w sektorze kultury (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne) zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji menedżerskich, ale także pozyskaniem umiejętności budowania relacji i pracy na wartościach. Głównym impulsem do uruchomienia Akademii Menedżerów Kultury są wnioski płynące z organizacji I Kongresu Menedżerów Kultury, który odbył się w Katowicach w grudniu 2015 roku. Kongres, którego organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatywa, był pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, a udział w nim wzięło ponad 550 osób z całej Polski (oraz zaproszeni zagraniczni goście). Uczestnicy Kongresu przez 4 dni dyskutowali o idei menedżmentu w kulturze. Liczne panele dyskusyjne, a przede wszystkim sesje warsztatowe i szkoleniowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, udowodniły, że jest duże zapotrzebowanie oraz chęć ze strony przedstawicieli sektora kultury na uczestnictwo w podnoszących kompetencje szkoleniach czy warsztatach. Także podczas rozlicznych rozmów i konsultacji ze środowiskiem menedżerów kultury w regionie, wśród wielu wniosków często podnoszona była kwestia dostępności do dobrze przygotowanych szkoleń. W związku z powyższym podjęliśmy decyzje organizacji cyklu szkoleń pod nazwą Akademia Menedżerów Kultury.

Trenerzy prowadzący Akademię Menedżerów Kultury:

Tematy szkoleń:

  1. Zarządzanie projektem kulturalnym (14-15 kwiecień 2016)
  2. Finansowanie projektów kulturalnych ze źródeł publicznych (19-20 kwiecień 2016)
  3. Przywództwo w instytucjach kultury (25-26 kwiecień 2016)
  4. Angażowanie i budowanie publiczności w działalności kulturalnej (12-13 maj 2016)
  5. Sponsoring projektów kulturalnych (19-20 maj 2016)
  6. Budowanie i funkcjonowanie zespołu projektowego w instytucji kultury (24-25 maj)
  7. Zarządzanie zmianą w instytucji kultury (30-31 maj 2016)
  8. Marketing i PR w projektach kulturalnych (9-10 czerwiec 2016)
  9. Efektywność osobista menedżera kultury (13-14 czerwiec 2016)
  10. Międzynarodowa współpraca kulturalna  (23-24 czerwiec 2016)

Formularz Zgłoszeniowy: klik

Więcej informacji na stronie http://szkolenia.inicjatywa.org

Wróć

0
Facebook