Akademia Lidera Kultury

08 / 06 / 2015

Do 11 czerwca 2015 r. trwać będzie nabór uczestników projektu, w ramach którego odbędą się spotkania warsztatowe, których celem jest wsparcie w praktycznej realizacji autorskich projektów zaproponowanych przez Młodzież, we współpracy z lokalnymi organizacjami. Spotkania warsztatowe rozpoczną się od 13 czerwca 2015 r.

Program projektu opiera się na wyłonieniu najaktywniejszych młodych ludzi pasjonujących się działalnością społeczną lub kulturalną, wyposaży ich w umiejętności menedżerskie potrzebne do animacji społeczności lokalnej oraz realizacji autorskich projektów, a także pomoże sfinansować ich pierwsze działania. Program adresowany jest do młodzieży (w wieku 17 - 25 lat), do ludzi z pasją, zapałem i chęcią działania (niekoniecznie z doświadczeniem związanym z animacją społeczno-kulturalną). W ciągu 6 miesięcznego okresu trwania programu odbędą się zajęcia seminaryjno-warsztatowe, konsultacje projektowe oraz praktyczna realizacja projektów. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak przekuć pomysł w projekt, poznają zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, pozyskiwaniem środków na jego realizację, marketingiem, sponsoringiem, komunikacją interpersonalną, autoprezentacją i tworzeniem budżetu. Najważniejszym etapem dla Uczestników będzie możliwość realizacji własnego projektu dzięki wsparciu w formie nagrody - dotacji. Wybrane 3 projekty otrzymają dotacje w formie nagrody pieniężnej, z wymogiem przeznaczenia jej na realizację opracowanych projektów.

Wszystkich zainteresowanych działaniem młodych ludzi, chcących realizować swoje pomysły i pasje, zachęcamy do zadawania pytań i zgłaszania chęci uczestnictwa w „Akademii Lidera Kultury”.  

Karta zgłoszenia

Organizator: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej, tel. 32 2486 240, 2442 952, e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl, organizacja@mckrudasl.pl

Wróć

0
Facebook