Podsumowanie VII spotkania Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie

26 / 02 / 2015

VII Forum w MDK Bogucice-Dziedzice18 lutego odbyło się już siódme spotkanie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego (FAKWŚ) – nieformalnej grupy zrzeszającej animatorów z całego województwa zainteresowanych wymianą dobrych praktyk, podnoszeniem własnych umiejętności i kompetencji oraz integracją. Gospodarzem pierwszego spotkania w 2015 roku była Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice Zawodzie” – Urszula Nocoń.  Forum przyjęło nazwę „Akcje Generacje”, a poświęcone było zagospodarowaniu czasu seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzypokoleniowych. Oprócz modułu praktycznego, którego treści zabezpieczone zostały przez gospodarza, istotne było także omówienie tej tematyki z perspektywy badawczej – za co odpowiedzialny był zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. VII FAKWŚ zanotowało rekordową frekwencję – na spotkanie przybyło prawie 50 osób z całego województwa.

Część praktyczną rozpoczęła Katarzyna Kozieł przybliżając uczestnikom projekty dla seniorów realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne to program, który dzięki swojej specyficznej konstrukcji dwumodułowego projektu kulturalnego (moduł diagnostyczny oraz moduł realizacyjny) gwarantuje nawiązanie bliższej współpracy ze społecznością lokalną, co przekłada się na wzbogacenie oferty domu kultury o projekty wynikające z rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach podejmowanych działań diagnostycznych nawiązany został szeroki dialog z mieszkańcami dzielnic, w których operuje MDK, dzięki czemu wyłonieni zostali liderzy lokalni reprezentujący różne środowiska. Reprezentantką seniorów była Pani Elżbieta Pająk, która opowiedziała o projektach, w których uczestniczyła, i które animowała jednocześnie. Katarzyna Kozieł opowiadała także o wpływie rozwoju infrastruktury na możliwości tworzenia nowej, atrakcyjnej oferty adresowanej do seniorów, zapewniającej niwelowanie efektu wykluczenia cyfrowego tej grupy wiekowej. Dzięki zmodernizowaniu sali komputerowej i wyposażeniu jej w samodzielne stanowiska komputerowe możliwe było stworzenie oferty edukacji seniorów w zakresie użytkowania komputera na różnych poziomach. Oferta ta cieszy się ogromną popularnością wśród grupy docelowej, co wskazuje jak istotna jest to przestrzeń aktywności seniorów.

Jako Istotna część działalności MDK-u wskazywane były przez Marcina Placka, kierownika działu Bogucice, rozbudowane sekcje wolontaryjne, w które włączają się także seniorzy. Dom Kultury w Bogucicach jest przykładem otwartego domu kultury, co wyraża się w czterech sekcjach wolontaryjnych, które bezpłatnie mogą spotykać się w ramach infrastruktury instytucji. Działalność wolontaryjna to jedna z aktywności kulturalnych seniorów, która najpełniej potrafi zagospodarować tę grupę, bez względu na ich cechy demograficzne. Budowanie tego zaplecza społecznego jest kapitałem, który jest trudny do przecenienia.

Projektem szczególnym wśród tych realizowanych z seniorami i dla seniorów była inicjatywa „Chwyć komórę, nakręć kulturę!” finansowana w ramach dotacji z programu Fundacji Orange. Projekt ten to modelowy przykład projektu artystycznego opartego o współpracę międzypokoleniową, gdzie „drużyny” złożone z członków rodzin (seniorzy, dzieci, wnukowie) współpracowały ze sobą tworząc międzypokoleniowe dzieła malarskie. Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji kulturalnej w oparciu o dialog międzypokoleniowy. Efektem realizacji działań jest wernisaż wystawy 20 dzieł malarskich stworzonych przez uczestników połączony z projekcją pełnometrażowego filmu dokumentującego działania.

Po prezentacji dobrych praktyk MDK-u w Bogucicach, Regionalne Obserwatorium Kultury zabezpieczyło seminaryjną część spotkania realizując we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym ASK z Raciborza panel ekspercki. Tematem panelu były doświadczenia badawcze w kontekście seniorów i współpracy międzypokoleniowej. Stowarzyszenie Kulturalne ASK to realizator dwóch projektów badawczych z zakresu diagnozy oferty kulturalnej dla seniorów w województwie śląskim – w 2013 roku badani byli mieszkańcy i realizatorzy oferty z całego województwa, a w 2014 szczególny nacisk położony został na tereny wiejskie.

Panel zwieńczony był dyskusją z uczestnikami Forum i wskazaniem własnych doświadczeń w zakresie diagnoz badawczych środowisk senioralnych. Jako dobra praktyka w tym zakresie został wskazany program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, który ułatwia nawiązywanie jakościowego dialogu ze środowiskami kulturotwórczymi orbitującymi wokół instytucji. W dyskusji silnie podnoszona była istota współpracy międzypokoleniowej. Wskazywana ona była jako niezbędna w realizowaniu założeń polityki senioralnej, która przeciwdziałać ma wykluczeniu seniorów na wielu płaszczyznach życia społecznego.

VII Forum Animatorów Kultury zakończone zostało wstępnymi ustaleniami co do formy i lokalizacji kolejnego spotkania. Gospodarzem VIII edycji Forum będzie Pszczyńskie Centrum Kultury, a program merytorycznie będzie związany z IV edycją festiwalu teatralnego Teatralna Maszyna Pszczyna, który organizowany będzie w czerwcu w Pszczynie.

 

Relacja fotograficzna z VII FAKWŚ: KLIK!

Jesteśmy na Facebook'u. Chcesz do nas dołączyć? Zrób to TUTAJ!

W trakcie panelu korzystaliśmy z badań Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK:

Wróć

0
Facebook