Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

09 / 02 / 2017

W 2017 roku priorytetowo traktowane będą projekty uwzględniające następujące obszary tematyczne:

1. Kreowanie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej.

2. Polityka antysmogowa.

3. Rozwój relacji społecznych.

Nabór trwa do do 1 marca 2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji

Wróć

0
Facebook